O Nama

Green Day d.o.o

Green Day doo BeogradVeć više od 20 godina uspešno se bavimo proizvodnjom i ugradnjom travnatog busena, ukrasnog šiblja, sadnica četinara i lišćara kao i poslovima vezanim za projektovanje i uređenje zelenih površina.

Od preduzeća "Com Comerc" koje se bavilo istom delatnošću ali sa ugradnjom livadskog travnatog busena prerastamo u preduzeće "Green Day d.o.o" koje na teritoriji opštine Pećnici u mestu Prhovo ima sopstvenu proizvodnju gajenog busena od izabranih sorti smeša semena proverenih proizvođača iz inostranstva na površini od 35 Ha. Takođe posedujemo rasadnik ukrasnog šiblja, i sadnica četinara i lišćara na površini od 5 Ha.

Nekoliko godina unazad vršimo uvoz školivanih sadnica iz Mađarske.

Green Day Sadnice Beograd, Pečnici, Prhovo RasadnikU potpunosti smo opremljeni savremenom mehanizacijom i obučenim ljudstvom za sve vrste zemljanih radova: iskopi, dovod, nasipanje, rasturanje gruba, fina nivelacija i slično.